Felhívás - megfelelési tanácsadó

AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019.(XII.23.) Kormányrendeletben rögzítettek szerinti megfelelési tanácsadót keres jogász vagy közgazdász végzettséggel, a rendeletben előírt szakmai gyakorlattal. A megfelelési tanácsadóval kapcsolatos elvárás, hogy a tevékenységét a hivatkozott Kormányrendelet és az abban szabályozott tevékenység gyakorlati átültetését támogató Belső Kontroll Irányelvben foglaltak szerint végezze, felelősségi köre az azokban foglaltakkal egyező. 

Fényképes önéletrajzát a szakmai megfelelőséget alátámasztó dokumentumokkal kérjük 2023.01.06. napjáig Horváth Zoltán ügyvezető részére benyújtani.