A Víztorony nyitvatartása

 

Nyitvatartási napok

Nyitvatartási idő

Szezon jellege

Január

k-szo

10:00-18:00

szezonon kívül

Február

k-szo

10:00-18:00

szezonon kívül

Március

k-szo

10:00-18:00

szezonon kívül

Április

k-vas

10:00-18:00

főszezon

Május

k-vas

10:00-18:00

főszezon

Június

k-vas

10:00-18:00

főszezon

Július

k-vas

10:00-18:00

főszezon

Agusztus

k-vas

10:00-18:00

főszezon

Szeptember

k-vas

10:00-18:00

főszezon

Október

k-szo

10:00-18:00

szezonon kívül

November

k-szo

10:00-18:00

szezonon kívül

December

k-szo

10:00-18:00

szezonon kívül

 

 

A KRESZ park nyitvatartása

 

 

Nyitvatartási napok

Nyitvatartási idő

Szezon jellege

Január

-

-

szezonon kívül

Február

-

-

szezonon kívül

Március

k-vas

10:00-18:00

szezonon kívül

Április

k-vas

10:00-18:00

főszezon

Május

k-vas

10:00-18:00

főszezon

Június

k-vas

10:00-18:00

főszezon

Július

k-vas

10:00-18:00

főszezon

Agusztus

k-vas

10:00-18:00

főszezon

Szeptember

k-vas

10:00-18:00

főszezon

Október

k-vas

10:00-18:00

szezonon kívül

November

-

-

szezonon kívül

December

-

-

szezonon kívül

 

BELÉPŐJEGYEK 

 

BELÉPŐJEGYTÍPUSOK

 

ÁR (Ft)

                                           VÍZTORONY

FELNŐTT, teljes árú jegy

1700 Ft

FELNŐTT, Szent Márton kártyával

  1400 Ft

14 év feletti DIÁK és NYUGDÍJAS jegy

1200 Ft

14 év feletti DIÁK és NYUGDÍJAS jegy Szent Márton kártyával

1000 Ft

2-14 éves korig GYEREK jegy

800 Ft

2-14 éves korig gyerek jegy Szent Márton kártyával

600 Ft

                                           KRESZ PARK

KRESZ Park eszközbérlés 2-14 éves korig (30 perc)

600 Ft

 KRESZ Park eszközbérlés Szent Márton kártyával 2-14 éves korig (30 perc)

INGYENES

Saját eszközzel a KRESZ Park használata INGYENES!

Víztorony + KRESZ PARK

A Víztoronyba megváltott GYEREK jeggyel az eszközbérlés 30 percig INGYENES a KRESZ Parkban, a kedvezmény CSAK a jegyvásárlás napján vehető igénybe.

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy a kedvezmény érvényes igazolvány bemutatása mellett vehető igénybe!

Megértésüket és szíves együttműködésüket köszönjük!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÁTOGATÓI SZABÁLYZAT

A LÁTOGATÁS ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL!

Ön az Ocotpus Víztoronyba történő belépésével a házirendbe/látogatói szabályzatba foglalt szabályokat elfogadja.

Az Octopus Víztorony műemlékvédelmi épület, kérjük óvjuk együtt értékeinket!

A kellemes és biztonságos látogatás érdekében kérjük, tartsa be az alábbi szabályokat:

 

 • Az Octopus Víztorony üzemeltetője az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ (9700 Szombathely, Március 15. tér 5.) Az üzemeltető a nyitvatartási időben és a látogatási alkalmak során munkavállalói révén felügyeletet biztosít az Octopus Víztoronyban.
 • Jelen Látogatói szabályzat legalább egy példánya az Octopus Víztorony területén nyilvánosan kifüggesztésre kerül, és letölthető a www.agorasavaria.hu weboldalról.
 • A látogatók teljes mértékben felelősséget vállalnak az általuk kísért gyermekekért, a gyermekek tájékoztatásáért az Octopus Víztorony látogatói szabályzatáról és annak betartásáért.
 • 14 év alatti gyermekek csak felnőtt kíséretében és felelősségére látogathatják az Octopus Víztornyot.
 • A kiállítóterek, kilátóterek és rendezvények látogatásához, valamint szolgáltatásaink igénybevételéhez – a kávézót kivéve – belépőjeggyel kell rendelkezni, amelyet a kiállítótérbe való belépés előtt munkatársunk érvényesít. A megvásárolt jegy a vásárlás napján – nyitvatartási időben – egyszeri belépésre használható fel. Kérjük, jegyét őrizze meg a látogatás végéig.
 • Az Octopus Víztorony területére alkoholos befolyásoltság, illetve más bódító szerek hatása alatt álló, valamint hiányos öltözetű látogató belépése tilos, még érvényes belépőjegy birtokában sem engedélyezett. A látogató a látogatás megkezdésével kijelenti, hogy alkohol, gyógyszer és drog befolyása alatt nem áll, egészségügyi állapota alkalmas az Octopus Víztorony látogatására.
 • Jegyet nem áll módunkban sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni. Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyek pótlására nincs lehetőség.
 • Kedvezményes belépőjegy vásárlásához kérjük az erre feljogosító igazolványát tartsa magánál, és a pénztárnál mutassa fel. Ennek hiányában kedvezményes belépőjegyet nem áll módunkban kiadni.
 • A kiállítóteret, a kilátókat, az időszakos kiállításokat és a rendezvényeket mindenki saját felelősségére látogathatja.
 • Kérjük, legyen tekintettel másokra: a kiállítóterekben halkítsa le, és ne használja mobiltelefonját.
 • A kiállítótérbe és a kilátó szintekre tilos bevinni esernyőt, palackot, kabátot, csomagot, ételt, italt, élő állatot, szúró- és vágóeszközöket, illetve bármit, ami a látogatók és a munkatársak testi épségét, biztonságát, illetve az épület állapotát veszélyezteti.
 • Az Octopus Víztoronyban ruhatár nem üzemel, így csomagok, értékek, táskák és eszközök, valamint élő állat elhelyezésére nincs lehetőség.
 • Két évnél fiatalabb kisgyermeket kizárólag a testre rögzített hordozóban lehet a kiállítótérbe és a kilátótérbe bevinni. Tilos a gyerekek rögzítés nélkül, nyakban, háton, ölben való hordozása.
 • Az Octopus Víztorony egész területén tilos a dohányzás. Dohányozni az erre kijelölt helyeken, az épületen kívül lehetséges.
 • A kiállítások terét, valamint a kilátótereket a zárás előtt 15 perccel kérjük elhagyni, hogy kollégáink a látogatók számára nyitott terek zárását szakszerűen végrehajthassák. A jegypénztár mindenkori nyitvatartási idő vége előtt 30 perccel zár.
 • Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy a kiállítóhely bejárata nem akadálymentesített! Mozgáskorlátozott látogatóink a Víztorony Bar & Bistro belső területét és teraszát a kerekesszékes lift segítségével tudják megközelíteni.
 • Csoportos vagy családi kiállítás látogatás esetében a csoportvezetőt, tárlatvezetőt, kísérő tanárt, szülőt terheli mindennemű felelősség azért, hogy a csoport összes tagja, a szülők esetében a gyerekek betartsák a látogatói szabályzatban foglaltakat.
 • Tilos ételt, italt bevinni, illetve fogyasztani a kiállítóterekben és a kilátóterekben – kivéve a catering-gel megvalósuló programokat, eseményeket. Amennyiben egészségileg indokolt, folyadék bevihető kizárólag egy darab max. 0,5 literes palackban.
 • Élő állatot – kivéve a fogyatékkal élő személy segítésére kiképzett, érvényes tanúsítvánnyal rendelkező segítő-, vagy vezetőkutyát, amelynek igazolására kérjük tartsák maguknál az dokumentumot – az Octopus Víztorony területére nem lehet bevinni.
 • A mosdókat csak a kiállítás látogatói, valamint a Víztorony Bar & Bistro vendégei használhatják.
 • Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a látogató köteles betartani az Octopus Víztorony dolgozóinak utasításait.
 • Elveszett tárgyakért felelősséget nem vállalunk!
 • Az Octopus Víztorony területén tartózkodók valamennyiünk testi épségének érdekében kötelesek betartani és másokkal is betartatni az érvényben lévő munka-, tűz - és vagyonvédelmi szabályokat.
 • Az Octopus Víztorony területén óvatosan, körültekintően közlekedjenek, és fokozottan figyeljenek a torony látogatásából adódó baleseti veszélyhelyzetekre! A kordonnal, szalaggal vagy egyéb módon lezárt, táblával jelölt üzemi vagy egyéb okból nem látogatható területekre belépni szigorúan tilos! A kilátószinteken tilos és balesetveszélyes a korlátra felülni, azon áthajolni, továbbá a lépcsőt rendeltetésétől eltérően használni.
 • Az ipari műemlék látogatásával együtt járó esetleges szennyeződésekért, a látogatók esetleges felelőtlen magatartása miatt bekövetkező károkért az Octopus Víztornyot üzemeltető AGORA Szombathelyi Kulturális Központnak fen nem róható Balesetekért az AGORA semmilyen felelősséget nem vállal! Az Octopus Víztorony területére bevitt értéktárgyakért, illetőleg az elveszett, elhagyott, megsérült értékekért az AGORA nem vállal felelősséget.
 • Baleset esetén a látogató vállalja, hogy együttműködik a balesetről szóló jegyzőkönyv megírásánál. Ellenkező esetben vállalja, hogy az üzemeltető által megállapított körülményeknek megfelelően viseli a baleset következményeit.
 • Az Intézmény területén személyi-és vagyonvédelmi okokból elektronikus, biztonsági kamerarendszerrel történő megfigyelés történik. A kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelésről a következő webcímen tájékozódhatnak: www.agorasavaria.hu
 • Az Octopus Víztorony területén a rendezvényekhez kapcsolódóan bármilyen terméket árusítani, plakátot és tájékoztató anyagot kihelyezni, szórólapot terjeszteni csak engedéllyel (igazgató, szolgáltatási osztályvezető) lehet.
 • Az Octopus Víztorony látogatása során médiafelvétel (hang- és képanyag) készülhet, amelyen Ön, mint látogató is feltűnhet. A felvétel az AGORA tulajdonát képezi és a jegy megvásárlásával Ön hozzájárul annak esetleges közzétételéhez. További jogfelszólamlásnak helye nincs!
 • Az Octopus Víztoronyban kizárólag saját használatra készülő amatőr fényképek készítése engedélyezett. Bármilyen más, üzleti célú felvétel készítése engedély- és díjköteles, kizárólag előzetes egyeztetés után tudunk ingyenes belépést biztosítani, amely szándékot az info@agora-savaria.hu email címen szükséges jelezni legalább 24 órával a tervezett érkezés előtt.
 • Jegy vásárlására személyesen az Octopus Víztorony nyitvatartási idejében a bejárati jegypénztárban van lehetőség.
 • A pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el. A pénztárnál pénzt váltani nem áll módunkban.
 • A jegyárakról személyesen a pénztárban vagy online a www.agorasavaria.hu oldalon tájékozódhat.
 • Felhívjuk figyelmüket, hogy az Octopus Víztoronyban megvalósuló rendezvények jegyárait a programokat szervezők határozzák meg, melyek eltérhetnek a Víztorony állandó belépőjegyáraitól.
 • Az Octopus Víztoronyban és az interaktív kiállításban kiállított és használt eszközöket rongáló, eltulajdonító vagy érvényes jeggyel nem rendelkező személyek ellen az AGORA rendőrségi feljelentést tehet.
 • Az interaktív kiállítás látogatásához használt iPad eszközöket a látogatók a jegy megvásárlása után használhatják. A kiállítás megtekintése után az eszköz pénztárban történő átvételi állapotban történő leadása a látogató kötelezettsége és felelőssége.
 • Az Octopus Víztorony látogatója jelen Látogatói szabályzattal elfogadja, hogy a Víztorony eszközeit, bútorzatát és mosdóit rendeltetésszerűen használja.
 • Rongálás, higiéniai vagy egyéb szempontból nem megfelelő és más látogatókat zavaró magatartás esetén az AGORA munkatársai a látogató számára az intézmény látogatásának lehetőségét megvonja, illetőleg kötelezhetik a rongálási érték megtérítésére.
 • Az Octopus Víztorony látogatók elől elzárt üzemi területein kizárólag az AGORA személyzete tartózkodhat, kivéve a menekülési útvonalakat kizárólag veszélyhelyzet esetén. Illetéktelen behatolók ellen birtokháborításért eljárás indul.
 • Az Octopus Víztorony egész területén tilos a nyílt láng használata. Az Octopus Víztorony területére tűzveszélyes anyagot bevinni szigorúan tilos.
 • Az Octopus Víztorony látogatóját bárminemű, egy másik látogató miatt ért kárért vagy sérelemért az AGORA semmilyen felelősséget nem vállal.
 • Felmerülő probléma vagy panasz esetén javasolt azt azonnal a helyszínen jelezni az Octopus Víztorony személyzetének. Az AGORA a panaszkezelés során a látogató jegyét kérheti, így kérjük, őrizze meg azt.
 • Panasz esetén észrevételét megteheti az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ címére küldött levélben postai úton a 9700 Szombathely, Március 15. tér 5., munkaidőben telefonon a +36 94 312-666 telefonszámon vagy e-mailben az info@agora-savaria.hu címen.
 • Panasz esetén a nem valós adatok közlése folytán kézbesíthetetlen válaszokért az AGORA felelősséget nem vállal.
 • Adatvédelmi nyilatkozat (GDPR). Tájékoztatjuk, hogy az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ a 2018. május 25-én életbe lépő egységes Európai Uniós szabályozás, a GDPR előírásainak megfelelően kezeli és tárolja adatait. Az AGORA Adatvédelmi tájékoztatója és adatkezelési szabályzata az alábbi felületen elérhető, letölthető: www.agorasavaria.hu.

 

Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ fenntartja a jogot, hogy a látogatási rendet be nem tartó egyénektől és csoportoktól az intézmény látogatásának lehetőségét megvonja. Az a látogató, aki a jelen látogatási rendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből, és ellene hatósági eljárás is indítható. A látogatási rend megszegéséből fakadó károkért a látogatási rendet megszegő, vagy a látogatási rendet megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a látogatási rend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a látogatási rendet megszegő, vagy a látogatási rendet megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget, és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.

Köszönjük szíves együttműködésüket! Kellemes időtöltést kívánunk!

 

Terembérléssel kapcsolatos információkért keresse kollégáinkat az alábbi elérhetőségeken:

Biró Glória, Kálmán Rácz Adrienn: +36/20-574 3309

E-mail-cím: viztorony@agora-savaria.hu