A projekt címe: TUDÁSTARISZNYA

A projekt azonosítója: 3.2.3-08/2-2009-0025

„Építő közösségek”- közművelődési intézmények az egész élet át tartó tanulásért

A projekt megvalósítás ideje: 2009.09.01. - 2011.06.30.

A projekt támogatás összege: 41 743 574 Ft

 

A projekt rövid bemutatása:

A két éven át tartó, kompetenciafejlesztést célzó projekt a gyermek- és ifjúsági korosztály számára valósít meg nem iskolarendszerű, az oktatást kiegészítő, használható és alkalmazható tudást megalapozó képzéseket, kiscsoportos alkalmakat, fejlesztő, tehetséggondozó, társadalmi integrációt elősegítő foglalkozásokat és táborokat. A komplex módon kidolgozott programrendszer egységét a művészet, a tárgyalkotás és a társadalomtudományok összekapcsolása, a képzési alkalmak szerves egymásra épülése képezi.

A projekt céljai szorosan kapcsolódnak a formális oktatás és fejlesztés céljaihoz, s egyben új, választható fejlesztéseket kínálnak az oktatási rendszeren túl. A projekt kiemelten kezeli az 5-16 éves korosztályt, akik életkori aktivitására, természetes érdeklődésére építi fejlesztéseit.

Fokozott figyelmet fordít az ép és sérült gyermekek egy időben történő integrációs fejlesztésére, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztató fejlesztésére, az esélyegyenlőség megteremtésére - digitális alapképzés és egyéni tananyag kidolgozásával.

 

/webimages/TUDASTARISZNYA.pdf