KÖNYVBEMUTATÓ

Gyurácz Ferenc:

Előmunkálatok egy utópiához

 

Helyszín: AGORA–Művelődési és Sportház

Időpont: 2019. június 6. 18.00-kor

Köszöntőbeszédet mond:

Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere

Dr. Széll Kálmán, orvosprofesszor, Szombathely díszpolgára

 

A folyóirat-szerkesztő, könyvkiadó, irodalmár szerző a régi Mozgó Világban megjelent első közéleti esszéje (1981) óta rendszeresen hozzászól a legkülönfélébb társadalmi kérdésekhez. A ma divatos egyén-központú szemlélettel szemben az értelmiség társadalmi, nemzeti felelősségének talaján áll, ez határozza meg minden állásfoglalását, melyeket néha a vitától sem visszariadva képvisel.

Mostani könyve az utóbbi esztendőkben részben országos, részben szombathelyi lapokban megjelent – Széll Kálmán ajánlása szerint „nem mindennapian időszerű és tanulságos” – írásaiból, interjúiból, továbbá beszédeiből válogat, és még egy merítésnyi Facebook-bejegyzést is közöl.